Sa narodnim ansamblom RTS pod upravom Branimira Đokića