Prva nagrada stručnog žirija na festivalu u B.Luci