Ja sa orkestrom u “BELOJ SALI”(ja sam ovaj sa harmonikom)