Ja sa orkestrom u „BELOJ SALI“(ja sam ovaj sa harmonikom)