Ovo je moj prvi angažman u Novom Sadu.Pored mene Dule Teofan(bio mi je velika podrška)